Regulamin

 1. Na siłowni mogą przebywać osoby, które wykupią karnet lub jednorazowe wejście.
 2. Zabrania się przekazywania karnetu osobie trzeciej .Przekazanie wiąże się z jego utratą
 3. Osoby poniżej piętnastego roku życia mogą uczestniczyc w zajęciach tylko pod nadzorem opiekuna.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za okazaniem pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.
 5. Zajęcia które nie zostaną wykorzystanie przez okres ważności karnetu przepadają.
 6. Każda klientka zobowiązana jest do zgłoszenia nieobecności na zajęciach: dzień wcześniej do godziny 20.00 – zajęcia poranne, 4 h przed zajęciami – popołudniowe.
 7. Brak zgłoszenia nieobecności na zajęciach jest jednoznaczny z wykreśleniem ich z karnetu. Oraz dodatkowo wiąże się ze skróceniem jego ważności o jeden dzień. W przypadku posiadania karnetu open zostanie naliczona kara w wysokości 25 zł.
 8. Klienci z kartami zewnętrznymi (Multisport) zobowiązani są do wpłacenia depozytu w wysokości 25 zł w celu zagwarantowania rezerwacji. W przypadku nieodwołania zajęć w terminie depozyt jest pobierany na poczet niewykorzystanych zajęć.
 9. Karnet jest ważny 30 dni.
 10. Na zajęcia fitness muszą być zapisane co najmniej 4 osoby, aby się odbyły.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki zaistniałe na terenie klubu, których powodem jest zły stan zdrowia lub nie stosowanie się do programu i zaleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 12. Osoby z jakimikolwiek dolegliwościami zdrowotnymi lub kobiety w ciąży mogą uczestniczyć w zajęciach tylko po konsultacji z lekarzem i doniesieniu stosownego zaświadczenia.
 13. Zabrania się uczestniczenia w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, a także w stanie złego samopoczucia.
 14. W klubie obowiązuje strój sportowy i czyste obuwie zamienne.
 15. Członków klubu obowiązuje dbałość o porządek, higienę osobistą, a także stanu urządzeń i sprzętu sportowego. Wszystkie usterki należy zgłaszać do obsługi klubu.