Regulamin

 1. Na siłowni mogą przebywać panie, które wykupią karnet lub jednorazowe wejście.
 2. Zabrania się przekazywania karnetu osobie trzeciej .Przekazanie wiąże się z jego utratą
 3. Osoby poniżej piętnastego roku życia mogą uczestniczyc w zajęciach tylko pod nadzorem opiekuna.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za okazaniem pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.
 5. Zajęcia które nie zostaną wykorzystanie przez okres ważności karnetu przepadają.
 6. Każda klientka zobowiązana jest do zgłoszenia nieobecności na zajęciach w okresie wakacyjnym 2020 – dzień wcześniej do godziny 20.00.
 7. Brak zgłoszenia nieobecności na zajęciach jest jednoznaczny z wykreśleniem ich z karnetu. Oraz dodatkowo wiąże się ze skróceniem jego ważności o jeden dzień. W przypadku posiadania karnetu open zostanie naliczona kara w wysokości 20 zł.
 8. Klienci z kartami zewnętrznymi (Multisport) zobowiązani są do wpłacenia depozytu w wysokości 20 zł w celu zagwarantowania rezerwacji. W przypadku nieodwołania zajęć w terminie depozyt jest pobierany na poczet niewykorzystanych zajęć.
 9. Karnet jest ważny jeden miesiąc.
 10. Na zajęcia fitness muszą być zapisane co najmniej 4 osoby cztery godziny przed zajęciami, dzień wcześniej przed zajęciami porannymi.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki zaistniałe na terenie klubu, których powodem jest zły stan zdrowia lub nie stosowanie się do programu i zaleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 12. Osoby z jakimikolwiek dolegliwościami zdrowotnymi lub kobiety w ciąży mogą uczestniczyć w zajęciach tylko po konsultacji z lekarzem i doniesieniu stosownego zaświadczenia.
 13. Zabrania się uczestniczenia w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, a także w stanie złego samopoczucia.
 14. Członek klubu odpowiada za powierzony na czas zajęć kluczyk od szafki.
 15. W klubie obowiązuje strój sportowy i czyste obuwie zamienne.
 16. Członków klubu obowiązuje dbałość o porządek, higienę osobistą, a także stan urządzeń i sprzętu sportowego. Wszystkie usterki należy zgłaszać do obsługi klubu.